czwartek, 3 września 2009

Wykresy w Gnuplot

Pisząc dyplom napotkałem problem jak i w czym zrobić ładne wykresy. Po krótkich poszukiwaniach wybór padł na Gnuplot.
Po ultaszybkim kursie każdy jest w stanie zrobić np. taki wykres:i oto jego kod źródłowy:

set terminal svg enhanced
set encoding iso_8859_2
unset title
set line style 1 lt 1 lw 3 pt 0 ps 0
set line style 2 lt 3 lw 3 pt 0 ps 0
set line style 3 lt 2 lw 3 pt 0 ps 0
set border 15 lc rgb "black" lt 7 lw 4
set mxtics
set mytics
set grid xtics ytics
set ylabel "Znormalizowane napięcie"
set xlabel "Wypełnienie"
set format y '%0.1f'
set format x "%0.1f"
set key 0.6,-5

f(x) = x/(x-1)
g(x) = x/(x-1-1/(10*(1-x)))
h(x) = x/(x-1-1/(100*(1-x)))

set output "buckboost_resistance.svg"


plot [0:1][-6:0] f(x) ls 2 title 'Idealny dławik (R_L=0)', \
    h(x) ls 3 title 'Rzeczywisty dławik (R/R_L=100)',\
    g(x) ls 1 title 'Rzeczywisty dławik (R/R_L=10)'

Może kiedyś jak już się obronię to napiszę jakiś kurs gnuplota :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz